Utställningar och projekt

VerksamhetRFSL

Här presenterar vi utställningar och projekt som vi har på gång i detta nu! Allt är möjligt att boka till arrangemang, museum, mötesplatser med mera.

Utställning: ETT QUEERT HÄR – Berättelser från några av oss alla

Vi vet att vi är många: vi arbetar inom vården, som chaufförer, med kultur, som journalister, på kommun, är arbetslösa. Vi studerar och läser kvällskurser, vi är konstnärer och idrottare. Vi bor i lägenheter, på gårdar, i stugor och i kollektiv. Vi känner att vi är trygga, och inte. Vi har uppehållstillstånd i Sverige, och inte. Vi tycker om alla årstider och alla veckodagar, eller inga. Vi är singlar, gifta, förälskade, älskare, har stora och små och olika familjer. Vi mår bra och vi mår dåligt, vi trivs och vi vantrivs. Vi kommer från jordens alla hörn, tycker om att resa, gillar att vara stilla och har ett hem där vi får vara oss, eller inte. Vi är hbtqia, vänner, aktivister. Vi är olika, vi är här, om oss vill vi berätta.

Idé, produktion och textbearbetning:
Stina Nilss samt medlemmar ur RFSL Sjuhärad / RFSL Newcomers

Cred för fotografier:
Vladimir: Maja Kristin Nylander
Ashraf, Damalie, Mitra, Lisbeth, Tyra, Wahed: Stina Nilss
Dexter: Devin
Amina: Israel Benavides
Dmitrii: Tomas Palmqvist
Daniel: Magnus Cramer
Bryar: Mohamad Jokesht
Martin: Mattias Alf
Karl: Christin Rödström
Daisy, Rebekah, Stina, Mehmet: eget tagna bilder
Mimmi, Ulf, Samer, Devin, Sophie, E.S.Neway: privata bilder

Utställningen görs som en del av arbetet inom RFSL Newcomers Sjuhärad. Här ser vi att snäva normer skadar, inte enbart nyanlända hbtq-personer, utan alla. När myndigheter såväl som allmänhet ständigt tvivlar på att vi är de vi är, eller när vi gång på gång tvingas komma ut, förklara oss, bevisa att vi är värda att ta på allvar – då behöver vi prata mer om vem och vilka som på riktigt får sina självklara rättigheter tillgodosedda, vi behöver prata om vem och vilka som får se sina självklara platser som sina.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tidslinje. DET HAR HÄNT – nedslag i hbtqi-historien 1869-2020

En utställning, en tidslinje, nedslag i det om är historien.

Här ges utdrag ur och presenteras personer som spelat en viktig roll i kampen för lika rättigheter. Vi rör oss från 1869 till idag, genom världsdelar och bygder och presenterar lite av allt som skett och lite av det som fortfarande återstår att göra.

Idé och research: Stina Nilss & Helén Sahlin

Urval, sammanställning och text: Stina Nilss

Inspiration från, bland annat: Lidköping Pride’s ”Historiska hbtq+ personer”, Querrrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB), Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI) samt otaliga poeter, aktivister, forskare, vetenskapspersoner, samhällsförändrare, ifrågasättare, romantiker, konstnärer, författare, normbrytare.

Reservation: det finns mycket, mycket mer att säga om hbtqi-historien. Detta är ett urval och tänkt som just nedslag, något av allt det som varit och är framgångar och motstånd.

Tidslinjen skapades till sommaren 2019 och är uppdaterad inför 2020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utställning: SÅ MINNS VI, FINNS VI – om hbtq, rasism & nazism

En foto- och textutställning.

Under andra världskriget och förintelsen attackerades, tillfångatogs och dödades många hbtq-personer. Ingen vet hur många som föll offer men vi vet att nazismens syn på hbtq-personer var och är fruktansvärd. Homosexuella män sågs som ett hot mot den ”ariska rasen” och homosexuella kvinnor sågs som asociala personer som misslyckats med det som sågs som deras enda syfte: att vara underordnade män och föda ariska barn.

Vi vet också att rasismen och nazismen, homofobin och transfobin dödar, hotar och fängslar många personer än i dag – i Sverige och runtom i världen. Därför måste vi prata om hur det ser ut, och därför måste vi agera mot dessa strukturer som gör att många människor lever med hot och våld än idag. Homofobin, transfobin, nazismen och rasismen skapar ojämlikhet och skräck, detta påverkar hela samhället och vi menar därför att hela samhället måste hjälpas åt att motverka dessa strukturer.

Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism är ett projekt och en utställning där RFSL Newcomers Sjuhärad presenterar foto och text baserade på intervjuer och samtal med hbtq-personer och kompisar eller närstående till hbtq-personer som reflekterar kring, berörs av och ser homofobi, transfobi, rasism och nazism i sin vardag.

Bäckängsgymnasiets HALIB Pride-förening har satt samman en historisk tillbakablick om hur nazismen och förintelsen hanterade hbtq-personer under andra världskriget. Borås Kulturförvaltning har gjort formen för en version av utställningen, Alingsås Kulturförvaltning har gjort formen för ytterligare en version.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att boka utställningen!

Idé, produktion: RFSL Newcomers Sjuhärad, Stina Nilss, Amina Ndinda Mutunga

Fotografer: Dmitri Logvinenko, Viktor Andersson.

Research och historiska berättelser: HALIB Pride.

Grafisk form och produktion: Marie-Louise Weise, Thereze Ahlströmer

I samarbete med Borås stad & Alingsås kommun.
Urpremiär i samband med Förintelsens minnesdag i Borås 2018, på turné 2018-2019.