Utställningar och projekt

VerksamhetRFSL

Här presenterar vi utställningar och projekt som vi har på gång i detta nu! Allt är möjligt att boka till arrangemang, museum, mötesplatser med mera. Hör av er till stina@sjuharad.rfsl.se för mer information.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utställning.

Där fötter står och brutna motstånd finns: queera porträtt i Sjuhärad

2022. Fotografi, text.

Utställningen bygger på ett längre projekt som skildrar olika hbtqi-personers liv och platser i Sjuhärad, med syfte att genom fotografen Sian Hedbergs fotografier av personer och platser lyfta delar av pluralismen som vi finns i. Utställningen fångar personer i stunden, på platser de gillar, och ställer frågan kring vad som är viktigt i livet. Vi finns överallt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utställning. HÄRIFRÅN – om en vacklande biljett till frihet

Möt personer som flytt från ett omöjligt liv till en dröm om en framtid, där snubbeltrådar i asylsystemet, långa resor och misstro från och mot myndigheter kantar vägen. Här finns våld, kärlekar, hopp och sorg. Trauman, krav, vänskap, trygghet och längtan. HÄRIFRÅN lyfter personliga berättelser och ger kunskap om asylrättens otvivelaktiga vikt, om en hbtqi- och migrationspolitik som kränker den rätten och om situationen för hbtqi-personer i ett antal länder runtom i världen.

Medverkande: Nancy, Asma, Mehmet, Massie, Esther, Juliana, Sophie

Konstnärer:
Dante Odefey, Sonja Helander, Noah Rowan

Idé, produktion och textbearbetning:
Stina Nilss samt medlemmar ur RFSL Sjuhärad / RFSL Newcomers

Urpremiär under Ulricehamn Pride, 6-11 september 2021. På turné 2021-2022, kontakta stina@sjuharad.rfsl.se om du vill boka.

Se en presentation i form av en film om utställningen på RFSL Sjuhärads youtube-kanal.

Bild: ”Sophie” av Dante Odefey

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utställning. ETT QUEERT HÄR – Berättelser från några av oss alla

Vi vet att vi är många: vi arbetar inom vården, som chaufförer, med kultur, som journalister, på kommun, är arbetslösa. Vi studerar och läser kvällskurser, vi är konstnärer och idrottare. Vi bor i lägenheter, på gårdar, i stugor och i kollektiv. Vi känner att vi är trygga, och inte. Vi har uppehållstillstånd i Sverige, och inte. Vi tycker om alla årstider och alla veckodagar, eller inga. Vi är singlar, gifta, förälskade, älskare, har stora och små och olika familjer. Vi mår bra och vi mår dåligt, vi trivs och vi vantrivs. Vi kommer från jordens alla hörn, tycker om att resa, gillar att vara stilla och har ett hem där vi får vara oss, eller inte. Vi är hbtqia, vänner, aktivister. Vi är olika, vi är här, om oss vill vi berätta.

Idé, produktion och textbearbetning:
Stina Nilss samt medlemmar ur RFSL Sjuhärad / RFSL Newcomers

Cred för fotografier:
Vladimir: Maja Kristin Nylander
Ashraf, Damalie, Mitra, Lisbeth, Tyra, Wahed: Stina Nilss
Dexter: Devin
Amina: Israel Benavides
Dmitrii: Tomas Palmqvist
Daniel: Magnus Cramer
Bryar: Mohamad Jokesht
Martin: Mattias Alf
Karl: Christin Rödström
Daisy, Rebekah, Stina, Mehmet: eget tagna bilder
Mimmi, Ulf, Samer, Devin, Sophie, E.S.Neway: privata bilder

Tidslinje. DET HAR HÄNT – nedslag i hbtqi-historien 1869-2020

En utställning, en tidslinje, nedslag i det om är historien.

Här ges utdrag ur och presenteras personer som spelat en viktig roll i kampen för lika rättigheter. Vi rör oss från 1869 till idag, genom världsdelar och bygder och presenterar lite av allt som skett och lite av det som fortfarande återstår att göra.

Idé och research: Stina Nilss & Helén Sahlin

Urval, sammanställning och text: Stina Nilss

Inspiration från, bland annat: Lidköping Pride’s ”Historiska hbtq+ personer”, Querrrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB), Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI) samt otaliga poeter, aktivister, forskare, vetenskapspersoner, samhällsförändrare, ifrågasättare, romantiker, konstnärer, författare, normbrytare.

Reservation: det finns mycket, mycket mer att säga om hbtqi-historien. Detta är ett urval och tänkt som just nedslag, något av allt det som varit och är framgångar och motstånd.

Tidslinjen skapades till sommaren 2019 och är uppdaterad inför 2020

        

Utställning. LGBT FREE ZONES PROJECT – om ett Polen där rättigheter hotas

Bart Staszewski är aktivist, journalist och fotograf som de senaste åren fått stor uppmärksamhet för sina kampanjer och sitt arbete – tillsammans med många – för att stoppa utbredningen av homo- och transfobi i Polen. I LGBT Free Zones Project lyfts berättelser och bilder från platser i Polen som av politiken utropats som fria från hbtqi-ideologi. Möt personer som fått sitt liv klassat som icke existerande eller oönskat, och möt kampen mot det systematiserade hotet mot mänskliga rättigheter.

“In Poland, dozens of small towns have declared themselves free of “LGBT ideology”. Politicians’ hostility to gay rights has become a flashpoint, pitting the religious right against more liberal-minded Poles. And gay people living in these areas are faced with a choice: emigrate, keep their heads down – or fight back”.

Läs mer om arbetet på: LGBT Free Zones Project
Produktion: Stina Nilss / RFSL Sjuhärad

Fotografi och text: Bart Staszewski och de medverkande

Utställning. SÅ MINNS VI, FINNS VI – om hbtq, rasism & nazism

En foto- och textutställning.

Under andra världskriget och förintelsen attackerades, tillfångatogs och dödades många hbtq-personer. Ingen vet hur många som föll offer men vi vet att nazismens syn på hbtq-personer var och är fruktansvärd. Homosexuella män sågs som ett hot mot den ”ariska rasen” och homosexuella kvinnor sågs som asociala personer som misslyckats med det som sågs som deras enda syfte: att vara underordnade män och föda ariska barn.

Vi vet också att rasismen och nazismen, homofobin och transfobin dödar, hotar och fängslar många personer än i dag – i Sverige och runtom i världen. Därför måste vi prata om hur det ser ut, och därför måste vi agera mot dessa strukturer som gör att många människor lever med hot och våld än idag. Homofobin, transfobin, nazismen och rasismen skapar ojämlikhet och skräck, detta påverkar hela samhället och vi menar därför att hela samhället måste hjälpas åt att motverka dessa strukturer.

Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism är ett projekt och en utställning där RFSL Newcomers Sjuhärad presenterar foto och text baserade på intervjuer och samtal med hbtq-personer och kompisar eller närstående till hbtq-personer som reflekterar kring, berörs av och ser homofobi, transfobi, rasism och nazism i sin vardag.

Bäckängsgymnasiets HALIB Pride-förening har satt samman en historisk tillbakablick om hur nazismen och förintelsen hanterade hbtq-personer under andra världskriget. Borås Kulturförvaltning har gjort formen för en version av utställningen, Alingsås Kulturförvaltning har gjort formen för ytterligare en version.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att boka utställningen!

Idé, produktion:  Stina Nilss, Amina Ndinda Mutunga / RFSL Newcomers Sjuhärad

Fotografer: Dmitri Logvinenko, Viktor Andersson.

Research och historiska berättelser: HALIB Pride.

Grafisk form och produktion: Marie-Louise Weise, Thereze Ahlströmer

I samarbete med Borås stad & Alingsås kommun.
Urpremiär i samband med Förintelsens minnesdag i Borås 2018, på turné 2018-2019.