RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Kalender vår 2020

(For English, read below)
Kära medlemmar!
Tyvärr fungerar inte vår kalender just nu. Därför beskriver vi här vad som händer under våren 2020. Varmt välkomna!

Alla träffar samlas utanför vår lokal på Magasinsgatan 1, förutom CheckPoint som är inomhus.

Kontakta oss om du har några frågor! info@sjuharad.rfsl.se

APRIL
28 april: Newcomers. 16.00.

29 april: CheckPoint. 18.00.

30 april: Transkafé. 18.00.

MAJ

5 maj: Newcomers. 16.00.

6 maj: Ungkafé. 17.00.

12 maj: Newcomers. 16.00.

13 maj: CheckPoint. 18.00.

18 maj: Anhörigkafé. 18.00.

19 maj: Newcomers. 16.00.

20 maj: Ungkafé. 17.00.

26 maj: Newcomers. 16.00

27 maj: CheckPoint. 18.00

JUNI

2 juni: Newcomers. 16.00

3 juni: Ungkafé. 17.00

9 juni: Newcomers. 16.00

10 juni: CheckPoint. 18.00

16 juni: Newcomers. 16.00

17 juni: Ungkafé. 17.00

23 juni: Newcomers. 16.00

24 juni: CheckPoint. 18.00

27 juni: Global Pride – digitalt 24 timmar.

Hela juni: pride-månad! På grund av covid19 är mycket inställt men passa på att regnbågsflagga, prata, läsa på, arrangera digitala manifestationer, ta hand om varandra lite extra.

:::::::::::::
Dear Members!
Unfortunately, our calendar is not working right now. Therefore, we describe here what happens in the spring of 2020. Warm welcome!

All programs have the meeting point outside our house on Magasinsgatan 1, except CheckPoint, which is indoors.

Please contact us if you have any questions!

APRIL
April 28: Newcomers. 16.00.

April 29: CheckPoint. 18.00.

April 30: Transgender café. 18.00.

MAY

May 5: Newcomers. 16.00.

May 6: Youth café. 17.00.

May 12: Newcomers. 16.00.

May 13: CheckPoint. 18.00.

May 18: Relatives café. 18.00.

May 19: Newcomers. 16.00.

May 20: Youth café. 17.00.

May 26: Newcomers. 16.00

May 27: CheckPoint. 18.00

JUNE

June 2: Newcomers. 16.00

June 3: Youth kafé. 17.00

June 9: Newcomers. 16.00

June 10: CheckPoint. 18.00

June 16: Newcomers. 16.00

June 17: Youth kafé. 17.00

June 23: Newcomers. 16.00

June 24: CheckPoint. 18.00

June 27: Global Pride – digital 24 hours.

All of June: pride month! Due to covid19 alot of pride festivals are cancelled, but take the opportunity to raise your rainbow flag, talk, read, arrange digital events, take care of each other a little extra.

Anhöriggruppen

(For English, read below) Välkomna till RFSL Sjuhärads Anhöriggrupp! Har ditt barn eller någon annan närstående nyligen berättat för dig att det är homosexuellt, bisexuellt, pansexuellt, transperson, intersexuellt, asexuellt eller queert? Säger ditt barn att det inte känner sig som det kön det blivit tilldelat? Har dina föräldrar separerat och nu istället lever i ett…

Transgruppen

(For English, read below) Transgruppen RFSL Sjuhärads transgrupp vänder sig till alla som identifierar sig som transperson och/eller ickebinär. Även anhöriga, vänner och närstående är välkomna på dessa träffar, men vi rekommenderar dig som är anhörig att särskilt komma på våra Anhörigträffar som arrangeras då och då. Att vara trans kan handla om att du…

Utställningar och projekt

Här presenterar vi utställningar och projekt som vi har på gång i detta nu!

ETT QUEERT HÄR
Berättelser från några av oss alla

Vi vet att vi är många: vi arbetar inom vården, som chaufförer, med kultur, som journalister, på kommun, är arbetslösa. Vi studerar och läser kvällskurser, vi är konstnärer och idrottare. Vi bor i lägenheter, på gårdar, i stugor och i kollektiv. Vi känner att vi är trygga, och inte. Vi har uppehållstillstånd i Sverige, och inte. Vi tycker om alla årstider och alla veckodagar, eller inga. Vi är singlar, gifta, förälskade, älskare, har stora och små och olika familjer. Vi mår bra och vi mår dåligt, vi trivs och vi vantrivs. Vi kommer från jordens alla hörn, tycker om att resa, gillar att vara stilla och har ett hem där vi får vara oss, eller inte. Vi är hbtqia, vänner, aktivister. Vi är olika, vi är här, om oss vill vi berätta.

Idé, produktion och textbearbetning:
Stina Nilss samt medlemmar ur RFSL Sjuhärad / RFSL Newcomers
Cred för fotografier:
Vladimir: Maja Kristin Nylander
Ashraf, Damalie, Mitra, Lisbeth, Tyra, Wahed: Stina Nilss
Dexter: Devin
Amina: Israel Benavides
Dmitrii: Tomas Palmqvist
Daniel: Magnus Cramer
Bryar: Mohamad Jokesht
Martin: Mattias Alf
Karl: Christin Rödström
Daisy, Rebekah, Stina, Mehmet: eget tagna bilder
Mimmi, Ulf, Samer, Devin, Sophie, E.S.Neway: privata bilder

Utställningen görs som en del av arbetet inom RFSL Newcomers Sjuhärad. Här ser vi att snäva normer skadar, inte enbart nyanlända hbtq-personer, utan alla. När myndigheter såväl som allmänhet ständigt tvivlar på att vi är de vi är, eller när vi gång på gång tvingas komma ut, förklara oss, bevisa att vi är värda att ta på allvar – då behöver vi prata mer om vem och vilka som på riktigt får sina självklara rättigheter tillgodosedda, vi behöver prata om vem och vilka som får se sina självklara platser som sina.

 

Lokala grupper i Sjuhärad

RFSL Sjuhärad jobbar i kommunerna: Vårgårda, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Herrljunga, Borås och Bollebygd. På några platser har vi aktiva lokala grupper som driver mötesplatser, projekt och program – förutom att vi som förening såklart gör saker med oregelbundna mellanrum överallt, nästan.
Alla våra arrangemang hittar ni också i vår kalender här på hemsidan. Välkomna!

Här hittar du det som är på gång i specifikt din kommun:

Vårgårda: HBTQ Vårgårda. Start november 2019. Påverkansarbete inom kommunen och lokala träffar. Läs mer på fb ”HBTQ Vårgårda
Här finns också en sluten grupp på fb som finns för enbart hbtq-personer i Vårgårda med omnejd: HBTQ Vårgårda sluten grupp. Frågor? Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se.

Ulricehamn: Ulricehamn Pride genomfördes första gången 2019 och återkommer 2020. November 2019 drar vi igång lokala träffar, en gång varannan månad. Vill du vara med i arbetsgruppen eller har frågor? Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se

Tranemo: Tranemo Pride genomfördes första gången 2019 och återkommer 2020. Vill du vara med i arbetsgruppen eller har frågor? Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se

Svenljunga: Svenljunga Pride genomfördes första gången 2018 – vill du att något ska ske igen i din kommun? Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se

Mark: Sedan några år tillbaka finns gruppen HBTQ+Mark som arrangerar regelbundna träffar och är medarrangörer till Mark Pride som sedan 2018 genomförts. Frågor? Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se så slussar vi dig vidare, eller kontakta gruppen på fb-sidan.

Herrljunga: Under november 2019 genomförs en satsning med fokus på kunskapshöjande. Kom gärna med förslag och tankar kring vad som kan göras vidare i kommunen! Och se programmet för november på fb: 11-26 november13 november: vi visar film på Saga! + 16 november: förmidddag på kulturhuset – berättelser, landsbygd, trans. + 23 november: förmiddag på kulturhuset – anhöriga, idrott, kunskap.

Borås: Här har vi vår fasta lokal där många av våra träffar hålls – bland annat har Newcomers, Ungdomsgruppen, Sporks och Transcafét sin bas här – även om träffar på andra orter också sker. Här finns också vår nattklubb Magasinet som har öppet en gång i månaden. I Borås görs också Borås Pride, varje år sedan 2016. Se kalendern för mer info om vad som är på gång. Frågor? Skriv till info@sjuharad.rfsl.se

Bollebygd: En helt egen förening, med en helt egen pridefestival: Bollebygd Pride! Kontakta dem på fb-sidan eller via mail: bollebygdpride@gmail.com

 

Senior / Äldre hbtqi

Välkomna till RFSL Sjuhärads verksamhet av, med och för äldre hbtqi-personer! 

Här samlas vi i en trygg och kreativ miljö och vill skapa gemenskap, kunskapshöjning, utbyte och ett socialt sammanhang där du kan träffa andra som är i ett övre ålderspann och hbtqi. Arbetet är i sin början, men vi vill skapa rum för dels att dela historier och berättelser och dels öka kunskapen vad gäller äldre hbtqi-personers rättigheter och situation.

Lokalt i Sjuhärad arbetar vi hand i hand med nationella RFSL som startat ett projekt med bland annat sociala träffar för hbtqi-seniorer. Vi jobbar också med inspiration från och kontakt med RFSL Göteborg som i många år drivit ett arbete kring seniorer – där bland annat med studiecirklar och politisk påverkan.

Se kalendern (klicka här) här på RFSL Sjuhärads hemsida för att hitta vad som är på gång!

Läs mer om RFSLs seniorprojekt och delta i deras enkät på hemsidan (klicka här)

Och hör gärna av dig på info@sjuharad.rfsl.se om du har frågor eller idéer.

:::::::::

Welcome to RFSL Sjuhärad’s activities by, with and for older LGBT people!

Here we gather in a safe and creative environment and want to create community, knowledge enhancement, exchange and a social context where you can meet others who are in an upper age range and LGBTQI. Our work with this is in the beginning, and we want to create space for sharing stories and history, and also increasing knowledge about the rights and situation of older LGBTQ people.

Locally in Sjuhärad, we work hand in hand with national RFSL who have started a project with, among other things, social meetings for LGBT seniors. We also work with inspiration from and are in contact with RFSL Gothenburg, which for many years has driven a work around seniors – including study circles and political influence.

See the calendar (click here) here on RFSL Sjuhärad’s website to find what’s going on!

Read more about RFSL’s senior project and take part in their survey on the website (click here)

And feel free to contact us at info@sjuharad.rfsl.se if you have questions or ideas.

Magasinet! Klubb & fest

(For English, read below) Välkommen till Magasinet - fest, bar och häng varje månad!  Magasinet är RFSL Sjuhärads koncept som bjuder på klubb - ofta med…

Ung

(For English, read below) Ungdomsverksamhet RFSL Sjuhärad har en omfattande verksamhet speciellt riktad till dig som är ung! Här ryms ett ungdomscafé som träffas varannan onsdag…

PRIDE

(English Below) RFSL Sjuhärad arrangerar och samarbetar kring flera pridefestivaler i Sjuhärad - alla unika, alla lokalt förankrade kring det som behövs för att - fritt…

Ulricehamn Pride 2020

ULRICEHAMN PRIDE 24-29 augusti 2020 (Mer information kommer! Följ eventet på fb. Där finns också snart länkar till program för alla dagar, måndag-lördag. // More information…

Tranemo Pride 2020

Tranemo pride är en vecka, en festival, en manifestation som lyfter frågorna kring dels hbtqi, mänskliga rättigheter och lokalt arbete och dels aktiv antirasism. Med Tranemo…

Hälsa, sex och hiv

(For English, read below) Vad är CheckPoint Sjuhärad? CheckPoint Sjuhärad ger dig möjlighet att enkelt ta ett hivtest och få ett snabbt svar. Det kostar inget…

Newcomers

RFSL Newcomers Sjuhärad (for english, read below) RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqi-personer: en plats för nyanlända, migranter och…

Medlemsinitiativ

(For English, read below) RFSL Sjuhärad välkomnar alltid medlemmar att arrangera saker tillsammans med oss. Hör av dig om du har tankar kring vad som kan…