Newcomers

VerksamhetRFSL

RFSL Newcomers Sjuhärad

(for english, read below)
RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqi-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka den antirasistiska kampen för hbtqi-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.
I RFSL Newcomers Sjuhärad ges chans att träffa nya vänner och vara med i ett hbtqi-sammanhang. Vi vill skapa utrymme för dina behov och idéer och kan även ge kontakter till jurister och arrangera rådgivning.
Två gånger i månaden har vi öppet hus.

Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!

Vi har träffar varje vecka, varannan digitalt och varannan fysiskt.

Hör av dig om du vill träffas på andra tider än de öppna träffarna.
Kolla också på www.facebook.com/rfslsjuharad för uppdateringar och fler träffar. Vi ser fram emot att ses!

Besöksadress: RFSL Sjuhärad. Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Mail: newcomers@sjuharad.rfsl.se
Telefonnummer till Stina Nilss: 070 – 230 36 53

Välkommen!
Nyfiken på våra utställningar som vi är på turné med ? Kolla på denna sida!


**************
English
RFSL Newcomers Sjuhärad is a meeting place and a network with and for LGBTQI people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger anti rasistic struggle for LGBTQI peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

At RFSL Newcomers Sjuhärad we get the chance to meet new friends and get involved in a LGBTQI community. We want to make room for your needs and ideas and can also provide contacts with legal advice and counselling.
Two times every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!
We usually meet every tuesday, every second meeting is digital. Let us know if you want to meet up on other times than on the open meetings.

Look for updates and more events also at www.facebook.com/rfslsjuharad. Looking forward to see you there!

Adress: RFSL Sjuhärad. Magasinsgatan 1, 504 35 Borås
Mail: newcomers@sjuharad.rfsl.se
Telephone to Stina Nilss: 070 – 230 36 53

Welcome!

Curious on the exhibitions we make and go on tour with? Check out this page.

Watch ino movie about Newcomers here:
https://www.youtube.com/watch?v=_-AW_am8mCc