Medlem hos RFSL Sjuhärad

RFSL

Ni vet väl om att det är medlemmar som gör det möjligt för RFSL att förändra världen till det bättre? Bli medlem för 2021 nu!

Som medlem stöttar du arbetet för mänskliga rättigheter och för att stärka situationen för hbtqi-personer såväl lokalt som nationellt och internationellt. RFSL Sjuhärad driver ett omfattande arbete där medlemmars behov och önskemål är i centrum, pridefestivaler, utbildningar, mötesplatser och projekt – allt för att skapa en rimligare värld av, med och för hbtqi-personer och närstående. Tack för att du är med!

Gör såhär för att bli medlem:
* Gå in på http://blimedlem.rfsl.se
* Klicka i vilken typ av medlemskap du vill ha, tex medlem och månadsgivareFyll i rutorna som följer
* Tryck på ”nästa”
* Fyll i RFSL Sjuhärad som lokalavdelning
* Fyll i de rutor som passar dig i det som följer
Välkommen som medlem!

Vi hjälper dig gärna med medlemskapet, skriv till oss på info@sjuharad.rfsl.se om du har frågor.

Inloggning till din sida efter att du blivit medlem:
* Gå in på http://medlem.rfsl.se
* Logga in med din mailadress och lösenord

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Do you know that it is members who make it possible for RFSL to change the world for the better? Join RFSL as a member for 2021 now!

As a member, you support the work for human rights and to strengthen the situation for LGBTQI people both locally, nationally and internationally. RFSL Sjuhärad conducts extensive work where members’ needs and wishes are at the center: pride festivals, education, meeting places and projects – all to create a more reasonable world of, with and for LGBTQI people and relatives.Thank you for joining!

To become a member, do this:
* Go to http://blimedlem.rfsl.se
* Click in the type of membership you want, eg member and monthly donor
* Fill in the boxes that follow
* Press ”next” Fill in RFSL Sjuhärad as local department
* Fill in the boxes that suit you in what follows
* Welcome as a member!

We are happy to help you with the membership, write to us at info@sjuharad.rfsl.se if you have questions.

How to log in to your page after you’ve become a member:
* Gå to http://medlem.rfsl.se
* Log in with your emailadress and password