Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2024
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 16 mars 2024. Nedan ser du också datum för alla styrelsemöten under 2024 – välkommen att komma med frågor, tankar eller om du vill att vi skall lyfta något gällande föreningen eller verksamheten.

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2024
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 16, 2024. Below you will also find the dates for all board meetings in 2024 – welcome to contact us with questions, thoughts or if you want us to raise something regarding the association or the business.

Henrik Fager
Ordförande / Chairperson
henrik@sjuharad.rfsl.se

Charlie Howard
Vice Ordförande / Vice Chairperson
charlie@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör / Chashier
magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot / Commissioner
daniel@sjuharad.rfsl.se

Anita Spjuth
Ledamot / Commissioner
anita@sjuharad.rfsl.se

Elsa Johnsson
Ledamot / Comissioner
elsa@sjuharad.rfsl.se

Devin Rydesjö
Ersättare / Alternate
devin@sjuharad.rfsl.se

Yasmine Holm
Ersättare/ Alternate
yasmine@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::

Datum för styrelsemöten 2024

Fler datum kommer.

:::::::::::::::::::::::
Valberedning / Nomination Committee
, inför årsmöte 2025/ for the annual meeting 2025

Ann-Marie Ekström

Skye Legnar

valberedning@sjuharad.rfsl.se