Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2023
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 11 mars 2023. Nedan ser du också datum för alla styrelsemöten under 2023 – välkommen att komma med frågor, tankar eller om du vill att vi skall lyfta något gällande föreningen eller verksamheten.

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2023
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 11, 2023. Below you will also find the dates for all board meetings in 2023 – welcome to contact us with questions, thoughts or if you want us to raise something regarding the association or the business.

Stina Nilss
Ordförande / Chairperson
Stina@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör / Chashier
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot / Commissioner
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Henrik Fager
Ledamot / Commissioner
Henrik@sjuharad.rfsl.se

Juliana Isedor
Ledamot / Commissioner
Juliana@sjuharad.rfsl.se

Charlie Howard
Ledamot / Commissioner
Charlie@sjuharad.rfsl.se

Anita Spjuth
Ledamot / Commissioner
Anita@sjuharad.rfsl.se

Elsa Johnsson
Ersättare / Alternate
Elsa@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::

Datum för styrelsemöten 2023

Tisdag 18 april klockan 17.00

Tisdag 16 maj klockan 17:00

Tisdag 13 juni klockan 17:00

Tisdag 22 augusti klockan 17:00

Tisdag 19 september klockan 17:00

Tisdag 17 oktober klockan 17:00

Tisdag 14 november klockan 17:00

Tisdag 12 december klockan 17:00

:::::::::::::::::::::::
Valberedning / Nomination Committee
, inför årsmöte 2024 / for the annual meeting 2024

Maria-José Viancos

valberedning@sjuharad.rfsl.se