Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2022
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 19 mars 2022

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2022
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 19, 2022

Stina Nilss
Ordförande / Chairperson
Stina@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör / Chashier
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot / Commissioner
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Nat Harper
Ledamot / Commissioner
Nat@sjuharad.rfsl.se

Juliana Ogochukwo
Ledamot / Commissioner
Ivan@sjuharad.rfsl.se

Helena Ahlstedt
Ledamot / Commissioner
Amin@sjuharad.rfsl.se

Robert Standar
Ledamot / Commissioner
Robert@sjuharad.rfsl.se

Charlie Howard
Ledamot / Commissioner
Charlie@sjuharad.rfsl.se

Anita Spjuth
Ersättare / Alternate
Anita@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::


Valberedning / Nomination Committee
, inför årsmöte 2023 / for the annual meeting 2023
Annelie Jonsson, Johan Lindal

valberedning@sjuharad.rfsl.se