Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2020
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 14 mars 2020

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2020
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 14, 2020

Stina Nilss
Ordförande
Stina@sjuharad.rfsl.se

Rebekah Hellberg
Ledamot
Rebekah@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Jessie Neuman
Ledamot från 200817
Jessie@sjuharad.rfsl.se

Dexter Pettersson
Ledamot från 200818
Dexter@sjuharad.rfsl.se

Mikaela Andersson
Avgått från styrelsen augusti 2020

Christian Haglund
Avgått från styrelsen augusti 2020

 

Vladimir Medvedev
Avgått från styrelsen januari 2021

 

Liv Karindotter
Avgått från styrelsen januari 2021

 

Bert Axelsson
Avgått från styrelsen januari 2021

 

:::::::::::::::::::::::
 

Valberedning, inför årsmöte 2021
Helena Ahlstedt, Annelie Jonsson, Johan Lindal

valberedning@sjuharad.rfsl.se