Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2021
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 20 mars 2021

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2021
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 20, 2021

Stina Nilss
Ordförande / Chairperson
Stina@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör / Chashier
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot / Commissioner
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Aina Mullbock-Abramsson
Ledamot / Commissioner
Aina@sjuharad.rfsl.se

Ivan Mwanje Kigoonya
Ledamot / Commissioner
Ivan@sjuharad.rfsl.se

Amin Ssemakula
Ledamot / Commissioner
Amin@sjuharad.rfsl.se

Abbe Elf
Ledamot / Commissioner
Abbe@sjuharad.rfsl.se

Robert Standar
Ledamot / Commissioner
Robert@sjuharad.rfsl.se

Charlie Howard
Ledamot / Commissioner
Charlie@sjuharad.rfsl.se

Anita Spjuth
Ersättare / Alternate
Anita@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::


Valberedning / Nomination Committee
, inför årsmöte 2022 / for the annual meeting 2022
Helena Ahlstedt, Annelie Jonsson, Johan Lindal

valberedning@sjuharad.rfsl.se