Utbildningar

RFSL

Skolinformation
RFSL Sjuhärad kommer gärna ut och håller informationspass för skolklasser. Alla våra utbildare är certifierade. Våra skolinformationer innehåller information om:
Sexuella läggningar och sexuella identiteter & vad de innebär
HBTQI med utförlig genomgång vad allt betyder
Kön, könsidentitet & könsuttryck
Heteronormen och dess effekter
HBTQI-historia
Våra skolinformationer riktar sig till låg- och mellanstadieskolor samt högstadieskolor och gymnasium i första hand. All information anpassas efter ålder och målgrupp.

Är du intresserad av att boka en skolinformation eller vill veta mer? Skicka ett mail till tulay@sjuharad.rfsl.se

Övrig utbildning
I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om en är hetero-, homo-, pan-, bi-, inter- eller asexuell, och oavsett om en är transperson eller inte.
Tyvärr räcker det inte alltid med god vilja, det krävs även grundläggande kunskap. Kunskap om hur normer styr vårt agerande och om hur sociala strukturer bidrar till att vissa individer och grupper exkluderas i samhället.
RFSL kan bidra med den kunskapen. Vi utbildar politiker, tjänstemän, chefer, fackliga företrädare, arbetsgrupper, lärare, vårdgivare och andra – i offentlig förvaltning, i det privata näringslivet och inom ideella och idéburna organisationer.
Vi i RFSL Sjuhärad erbjuder idag framförallt en grundutbildning i HBTQI där vi går igenom begreppet “Sexuell läggning”. Med utgångspunkt i heteronormen, går vi sedan vidare till att diskutera hur normer i samhället skapas och upprätthålls, och vad detta har för konsekvenser för olika personer. Vi avslutar med förslag på hur du kan jobba vidare med HBTQI-frågor i den aktuella organisationen.
Då vi har projektpengar från regionen för att samarbeta med vissa utvalda aktörer erbjuder vi föreläsningen gratis till idrottsföreningar, politiska partier samt deras ungdomsförbund samt vad vår bidragsgivare definierar som invandrarföreningar. För övriga kostar en utbildning 5000 per timma kr exl. moms. Innehållet i dessa utbildningar går att skräddarsy efter era önskemål.
Har du frågor kring våra utbildningar eller vill boka in en utbildning är du välkommen att höra av dig till info@sjuharad.rfsl.se

Se infofilm om Utbildningar här:
https://www.youtube.com/watch?v=PCo2a2TDwfM