Utbildningar

RFSL

RFSL Sjuhärads utbildningar

RFSL Sjuhärad är föreningen som i Sjuhärads åtta kommuner samlar och arrangerar mötesplatser och arrangemang av, med och för hbtqi-personer. En stor del av vår verksamhet handlar om att utbilda, kunskapshöja och informera om hbtqi, normer och intersektionalitet. Vi riktar oss till alla som vill skapa högre medvetenhet: till exempel skolor, föreningar, företag och kommuner.

Här hittar ni information om de utbildningar samt den diplomering vi erbjuder, och vi vill understryka att vi alltid anpassar passen till det ni vill ha och behöver. Hör av er.

Utbildningarna kan ges som lektioner (mycket kortfattad och ytlig information), halvdagar (något mer fördjupad information), heldagar (grundlig information med större förankring i er verksamhet) och
diplomering (långsiktigt arbete med grund i er verksamhet, ink uppföljning).

Läs om några av våra utbildningsupplägg i bladet om RFSL Sjuhärads utbildningar. (Klicka på länken så öppnas en pdf)

RFSL Sjuhärads och Borås Prides youtubekanaler finns kunskapshöjande filmer, titta på dem!

Tillsammans med ABF Fyrbodal och Dals-Ed kommun har vi gjort tre poddar om hbtqi, normer och normmedvetet arbete under namnet Om det Queera, du hittar dem här.

KONTAKT : RFSL Sjuhärad, Magasinsgatan 1, 504 35 Borås. 033-106970, info@sjuharad.rfsl.se

Skolinformation
RFSL Sjuhärad kommer gärna ut och håller informationspass för skolklasser. Vi genomför även utbildning för skolpersonal. Alla våra utbildare är certifierade. Våra skolinformationer innehåller information om:
sexuella läggningar och sexuella identiteter & vad de innebär,
hbtqi med utförlig genomgång vad allt betyder,
kön, könsidentitet & könsuttryck,
heteronormen och dess effekter &
hbtqi-historia.
Våra skolinformationer riktar sig till förskoleklasser, låg- och mellanstadieskolor samt högstadieskolor och gymnasium i första hand. All information anpassas efter ålder och målgrupp. Vi genomför 200 kostnadsfria skolinformationer per år, inom uppdraget vi har från Västra Götalandsregionen – Hälso och sjukvårdsnämnden Södra. 10 av dessa informationspass erbjuds till skolpersonal.

Är du intresserad av att boka en skolinformation eller vill veta mer? Skicka ett mail till tulay@sjuharad.rfsl.se

Övrig utbildning
I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om en är hetero-, homo-, pan-, bi-, inter- eller asexuell, och oavsett om en är transperson eller inte.
Tyvärr räcker det inte alltid med god vilja, det krävs även grundläggande kunskap. Kunskap om hur normer styr vårt agerande och om hur sociala strukturer bidrar till att vissa individer och grupper exkluderas i samhället.
RFSL kan bidra med den kunskapen. Vi utbildar politiker, tjänstemän, chefer, fackliga företrädare, arbetsgrupper, lärare, vårdgivare och andra – i offentlig förvaltning, i det privata näringslivet och inom ideella och idéburna organisationer.

Läs om några av våra utbildningsupplägg i bladet om RFSL Sjuhärads utbildningar.

Har du frågor kring våra utbildningar eller vill boka in en utbildning är du välkommen att höra av dig till info@sjuharad.rfsl.se

Se även infofilmen om våra utbildningar på vår youtube-kanal.

Vi som utbildar är
Linn – RFSL Sjuhärads verksamhetsledare för hälsa med god kunskap kring normer, normmedvetet arbete, sexuell hälsa, kultur och litteratur samt intersektionellt arbete.
Stina – RFSL Sjuhärads ordförande och samordnare för newcomersverksamheten, med god kunskap kring intersektionellt tänkande, landsbygdsutveckling, konst och kultur samt normmedvetenhet.
Sonja, Linn, Robert, Abbe, Stina – RFSL Sjuhärads skolinformatörer som är utbildade kring
och har ett fokus på att informera om hbtqi, antidiskriminering och normer för barn och unga.
Mimmi – RFSL Sjuhärads verksamhetsledare för utbildning som har en bred och grundad kunskap kring normer, hbtqi, verksamhetsutveckling och skolinformation (Mimmi är för närvarande tjänstledig)

KONTAKT : RFSL Sjuhärad, Magasinsgatan 1, 504 35 Borås. 033-106970, info@sjuharad.rfsl.se