Utbildningar

RFSL

RFSL Sjuhärads utbildningar

RFSL Sjuhärad är föreningen som i Sjuhärads åtta kommuner samlar och arrangerar mötesplatser och arrangemang av, med och för hbtqi-personer. En stor del av vår verksamhet handlar om att utbilda, kunskapshöja och informera om hbtqi, normer och intersektionalitet. Vi riktar oss till alla som vill skapa högre medvetenhet: till exempel skolor, föreningar, företag och kommuner.

Här hittar ni information om de utbildningar samt den diplomering vi erbjuder, och vi vill understryka att vi alltid anpassar passen till det ni vill ha och behöver. Hör av er.

Utbildningarna kan ges som lektioner (mycket kortfattad och ytlig information), halvdagar (något mer fördjupad information), heldagar (grundlig information med större förankring i er verksamhet) och
diplomering (långsiktigt arbete med grund i er verksamhet, ink uppföljning).

Läs om några av våra utbildningsupplägg i bladet om RFSL Sjuhärads utbildningar. (Klicka på länken så öppnas en pdf)

RFSL Sjuhärads och Borås Prides youtubekanaler finns kunskapshöjande filmer, titta på dem!

Tillsammans med ABF Fyrbodal och Dals-Ed kommun har vi gjort tre poddar om hbtqi, normer och normmedvetet arbete under namnet Om det Queera, du hittar dem här.

KONTAKT : RFSL Sjuhärad, Magasinsgatan 1, 504 35 Borås. 033-106970, info@sjuharad.rfsl.se

Skolinformation
RFSL Sjuhärad kommer gärna ut och håller informationspass för skolklasser. Vi genomför även utbildning för skolpersonal. Alla våra utbildare är certifierade. Våra skolinformationer innehåller information om:
sexuella läggningar och sexuella identiteter & vad de innebär,
hbtqi med utförlig genomgång vad allt betyder,
kön, könsidentitet & könsuttryck,
heteronormen och dess effekter &
hbtqi-historia.
Våra skolinformationer riktar sig till förskoleklasser, låg- och mellanstadieskolor samt högstadieskolor och gymnasium i första hand. All information anpassas efter ålder och målgrupp. Vi genomför 200 kostnadsfria skolinformationer per år, inom uppdraget vi har från Västra Götalandsregionen – Hälso och sjukvårdsnämnden Södra. 10 av dessa informationspass erbjuds till skolpersonal.

Är du intresserad av att boka en skolinformation eller vill veta mer? Skicka ett mail till linn@sjuharad.rfsl.se eller info@sjuharad.rfsl.se

Övrig utbildning
I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om en är hetero-, homo-, pan-, bi-, inter- eller asexuell, och oavsett om en är transperson eller inte.
Tyvärr räcker det inte alltid med god vilja, det krävs även grundläggande kunskap. Kunskap om hur normer styr vårt agerande och om hur sociala strukturer bidrar till att vissa individer och grupper exkluderas i samhället.
RFSL kan bidra med den kunskapen. Vi utbildar politiker, tjänstemän, chefer, fackliga företrädare, arbetsgrupper, lärare, vårdgivare och andra – i offentlig förvaltning, i det privata näringslivet och inom ideella och idéburna organisationer.

Läs om några av våra utbildningsupplägg i bladet om RFSL Sjuhärads utbildningar.

Har du frågor kring våra utbildningar eller vill boka in en utbildning är du välkommen att höra av dig till stina@sjuharad.rfsl.se eller info@sjuharad.rfsl.se

Se även infofilmen om våra utbildningar på vår youtube-kanal.

Vi som utbildar är

Markus – RFSL Sjuhärads verksamhetsledare för unga med stor kunskap kring bemötande, normer, sexuell hälsa, rättigheter med mera.

Tulay – RFSL Sjuhärads verksamhetsansvariga med god kunskap kring anhörigperspektiv, psykisk hälsa, normer, bemötande och rättigheter.

Stina – RFSL Sjuhärads ordförande, ansvarig för vuxenutbildning och samordnare för newcomersverksamheten, med god kunskap kring intersektionellt tänkande, landsbygdsutveckling, konst och kultur samt normmedvetenhet.

Markus, Stina, Tulay – RFSL Sjuhärads skolinformatörer som är utbildade kring
och har ett fokus på att informera om hbtqi, antidiskriminering och normer för barn och unga.

KONTAKT : RFSL Sjuhärad, Magasinsgatan 1, 504 35 Borås. 033-106970, info@sjuharad.rfsl.se

Några få av de många vi utbildat:

KulturUngdom – regional förening som arbetar av, med och för unga inom konst och kultur i Västra Götaland. Diplomerade.

Svenljunga kommuns elevhälsa – arbetar lokalt för stärkt hälsa, med samtal och möten med unga. Diplomerade.

Svenljunga kommuns skolledare – arbetar lokalt övergripande kring styrning av skola. Diplomerade.

Barnahus Älvsborg – arbetar för barns rättigheter och möter barn och unga som misstänks vara utsatta för våld och övergrepp. Grundutbildning.

Nationellt kompetensnätverk mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Polismyndigheten. Grundutbildning med riktning social kontroll

Borås Etableringscenter – samhällsinformation för nyanlända där RFSL Sjuhärad återkommande håller passet om hbtqi.

Kommunstyrelsen i Tranemo kommun – utbildning och sakpolitiskt samtal.