Senior / Äldre hbtqi

VerksamhetRFSL

Välkomna till RFSL Sjuhärads verksamhet av, med och för äldre hbtqi-personer! 

Här samlas vi i en trygg och kreativ miljö och vill skapa gemenskap, kunskapshöjning, utbyte och ett socialt sammanhang där du kan träffa andra som är i ett övre ålderspann och hbtqi. Vi vill skapa rum för dels att dela historier och berättelser och dels öka kunskapen vad gäller äldre hbtqi-personers rättigheter och situation.

Lokalt i Sjuhärad arbetar vi hand i hand med nationella RFSL som startat ett projekt med bland annat sociala träffar för hbtqi-seniorer. Vi jobbar också med inspiration från och kontakt med RFSL Göteborg som i många år drivit ett arbete kring seniorer – där bland annat med studiecirklar och politisk påverkan. 

Se kalendern (klicka här) här på RFSL Sjuhärads hemsida för att hitta vad som är på gång!

Läs mer om RFSLs seniorprojekt på RFSLs hemsidan (klicka här)

Och hör gärna av dig på info@sjuharad.rfsl.se om du har frågor eller idéer.

:::::::::

Welcome to RFSL Sjuhärad’s activities by, with and for older LGBT people!

Here we gather in a safe and creative environment and want to create community, knowledge enhancement, exchange and a social context where you can meet others who are in an upper age range and LGBTQI. Our work with this is in the beginning, and we want to create space for sharing stories and history, and also increasing knowledge about the rights and situation of older LGBTQI people.

Locally in Sjuhärad, we work hand in hand with national RFSL who have started a project with, among other things, social meetings for LGBT seniors. We also work with inspiration from and are in contact with RFSL Gothenburg, which for many years has driven a work around seniors – including study circles and political influence.

See the calendar (click here) here on RFSL Sjuhärad’s website to find what’s going on!

Read more about RFSL’s senior project on the website (click here)

And feel free to contact us at info@sjuharad.rfsl.se if you have questions or ideas.