PRIDE

VerksamhetRFSL

(English Below)

RFSL Sjuhärad arrangerar och samarbetar kring flera pridefestivaler i Sjuhärad. Läs också här nedan om våra insamlingar av berättelser!

Under 2019 sker dessa:

Bollebygd Pride 17.18 maj (arrangeras av Bollebygd Pride. Läs mer på fb)
Tranemo Pride – 20-26 maj (arrangeras av RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad och ABF Sjuhärad. Läs mer på eventet)
Mark Pride – 30 maj – 2 juni (arrangeras av RFSL Sjuhärad, Ung i Mark, SV Sjuhärad. Läs mer på HBTQ+Marks fb, och Mark Pride fb)
Borås Pride – 27-29 juni (arrangeras av RFSL Sjuhärad. Läs mer på hemsida)
Ulricehamn Pride 26-31 augusti (arrangeras av RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad och ABF Sjuhärad. Läs mer på eventet)

 

BERÄTTELSER SÖKES!

Nu när våren så sakteliga närmar sig så tänker vi lite extra på alla de berättelser som finns runtom i stugorna, lägenheterna, rummen, på gatorna, torgen och i skogarna. Helt enkelt: vi vet att vi finns, alla hbtqia-prsoner runt om som deltar i det RFSL Sjuhärad gör, men också alla som av olika anledningar inte har möjlighet att delta aktivt. Vi vill lyfta några av alla dessa berättelser, och vi kommer att göra det på olika sätt under 2019.

Inför Ulricehamn Pride: vi kommer att göra en utställning, med foto och text. Och nu söker vi dig som vill vara med! Är du hbtqia-person som bor eller är verksam i Sjuhärad? Vill du berätta vad du gör om dagarna, vad du tycker om eller skräms av, hur du har det och lite om vem du är? Får vi ta ett foto på dig eller någon plats du tycker om? Du kan vara anonym i slutresultatet. Skriv till stina@sjuharad.rfsl.se senast 28 februari 2019 så berättar vi mer!

Inför Borås Pride: skicka in era tankar, funderingar, era historier till oss. Det kan vara allt från 3 meningar till en hel A4-sida. Det är viktiga är att det är era ord, era känslor, era viljor som beskrivs i texten. Självklart får du vara anonym. Maila texterna till: info@boraspride.se senast 28 februari 2019. Läs mer här, klicka.

::::::::::::::::::::::::::::::::

English:

RFSL Sjuhärad arranges and collaborates on several pride festivals in Sjuhärad. Also read here below about our collections of stories!

During 2019, these take place:

Bollebygd Pride – May 17-18 (by the NGO Bollebygd Pride. Read more on fb)
Tranemo Pride – May, 20-26 (by RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad och ABF Sjuhärad. Read more in the event)
Mark Pride – May 30 maj – June 2 (by RFSL Sjuhärad, Ung i Mark, SV Sjuhärad. Read more on HBTQ+Marks fb, and Mark Pride fb)
Borås Pride – June 27-29 (by av RFSL Sjuhärad. Read more on web)
Ulricehamn Pride – August 26-31 (arrangeras av RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad och ABF Sjuhärad)

WE ARE LOOKING FOR YOUR STORY!

Now that the spring is so slowly approaching, we think a little extra about all the stories that are found around among you. Simply: we know that we exist, all LGBTQIA’s around who participate in what RFSL Sjuhärad does, but also all who for various reasons do not have the opportunity to participate actively. We want to highlight some of these stories, and we will do it in various ways during 2019.

Facing Ulricehamn Pride: we will do an exhibition and are looking for you who want to join! Are you lgbtqia and lives or is active in Sjuhärad? Do you want to tell us something? Can we take a photo of you or a place you like? You may be anonymous in the end result. Write to stina@boras.rfsl.se before February 28 2019 and we’ll tell you more!

Facing Borås Pride: submit your thoughts and your stories to us. It can range from 3 sentences to an entire A4 page. What’s important is that it’s your words, your feelings, your wills as described in the text. Of course you may be anonymous. Mail in the texts to: info@boraspride.se by 28 February 2019. Read more here, click.