Personal

Om ossRFSL

Personal

Mimmi Fasth, verksamhetsledare utbildning. mimmi@sjuharad.rfsl.se

Ideella

Mycket av arbetet inom RFSL Sjuhärad görs av styrelse och engagerade medlemmar – utan er finns inte föreningen.
Vill du engagera dig mer genom att till exempel driva projekt, hjälpa till eller vara med: hör av dig! info@sjuharad.rfsl.se

Projektledare & samordnare

Christian Haglund, projektansvarig CheckPoint, platsansvarig, samordnare social verksamhet. christian@sjuharad.rfsl.se

Stina Nilss, samordnare Newcomers. stina@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson, projektledare Borås Pride. info@boraspride.se