Tranemo Pride 2020

PRIDERFSL

Tranemo pride är en vecka, en festival, en manifestation som lyfter frågorna kring dels hbtqi, mänskliga rättigheter och lokalt arbete och dels aktiv antirasism. Med Tranemo pride vill vi ta ytterligare steg mot ett reellt och värdefullt arbete med hbtqi-frågor i Tranemo och Svenljunga, året runt. 

Tranemo pride 2020 tar plats i Tranemo, Dalstorp, Uddebo, Limmared och Svenljunga – kampen för lika rättigheter känner inga gränser. 

Tranemo Pride vill lyfta frågor kring hbtqi ur ett intersektionellt perspektiv på olika platser och tillsammans med många lokala aktörer. Vi vill arrangera med utgångspunkt i perspektiv kring diskriminering baserat på normer i stort och titta på hur normer kring geografi, bakgrund, språk, hudfärg, funktionalitet, yrke och fritidsaktiviteter tar sig uttryck och begränsar människor.

Fokus för programmet är berättelser, idrott, landsbygd och konst och kultur. 

Vi kommer att arbeta tematiskt med dagsprogram kring: 

  • psykisk hälsa och idrott
  • historia och seniorer med landsbygdsperspektiv
  • politik och protester, lag och rätt med internationellt perspektiv
  • asyl och antirasism
  • arbete och arbetsmiljö

Programmet kommer att bestå av samtal, föreläsningar, utställningar, föreställningar, filmvisning, konserter, workshops och mycket mer. Mer information kommer.

Tranemo Pride drivs av RFSL Sjuhärad i samarbete med många. Stina Nilss är projektledare och arbetar ideellt med festivalen. I projektgruppens kärna finns representanter från skola, studieförbund samt kommunens fritidsverksamheter, folkhälsoarbete och kulturverksamheter.