Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism / As we remember, we exist – about lgbtq, racism & nazism

NewcomersRFSL

(English below)

SÅ MINNS VI, FINNS VI – OM HBTQ, RASISM & NAZISM

En foto- och textutställning gjord av RFSL Newcomers Sjuhärad, i samarbete med Halib Pride, Borås kommun & Alingsås kommun.
Urpremiär i samband med Förintelsens minnesdag i Borås 2018, på turné 2018-2019.

Under andra världskriget och förintelsen attackerades, tillfångatogs och dödades många hbtq-personer. Ingen vet hur många som föll offer men vi vet att nazismens syn på hbtq-personer var och är fruktansvärd. Homosexuella män sågs som ett hot mot den ”ariska rasen” och homosexuella kvinnor sågs som asociala personer som misslyckats med det som sågs som deras enda syfte: att vara underordnade män och föda ariska barn.

Vi vet också att rasismen och nazismen, homofobin och transfobin dödar, hotar och fängslar många personer än i dag – i Sverige och runtom i världen. Därför måste vi prata om hur det ser ut, och därför måste vi agera mot dessa strukturer som gör att många människor lever med hot och våld än idag. Homofobin, transfobin, nazismen och rasismen skapar ojämlikhet och skräck, detta påverkar hela samhället och vi menar därför att hela samhället måste hjälpas åt att motverka dessa strukturer.

Så minns vi, finns vi – om hbtq, rasism & nazism är ett projekt och en utställning där RFSL Newcomers Sjuhärad presenterar foto och text baserade på intervjuer och samtal med hbtq-personer och kompisar eller närstående till hbtq-personer som reflekterar kring, berörs av och ser homofobi, transfobi, rasism och nazism i sin vardag.

Bäckängsgymnasiets HALIB Pride-förening har satt samman en historisk tillbakablick om hur nazismen och förintelsen hanterade hbtq-personer under andra världskriget. Borås Kulturförvaltning har gjort formen för en version av utställningen, Alingsås Kulturförvaltning har gjort formen för ytterligare en version.

Se vår kalender för information om var utställningen är just nu.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att boka utställningen! HÄR finns en pdf med info om uthyrning.

::::::::::::::::::::::::::::::::

AS WE REMEMBER, WE EXIST – ABOUT LGBTQ, RASISM & NAZISM

A photo and text exhibition by RFSL Newcomers Sjuhärad, I cooperate with Halib Pride, Borås municipality and Alingsås municipality.
The premiere were in connection with the Holocaust Memorial Day in Borås 2018, on tour 2018-2019.

During World War II and the Holocaust many LGBTQ people were captured and killed. No one knows how many who fell but we know that Nazi view of LGBTQ people was and is terrible. Homosexual men were seen as a threat against the ”Aryan races” and homosexual women were seen as unsocial people who failed their sole purpose: to be mothers to Aryan children.

We also know that racism and Nazism, homophobia and transphobin kill, threaten and capture many people today – in Sweden and around the world. Therefore, we must talk about how it looks and therefore we must react against these structures, which means that many people live with threats and violence today. Homophobia, transphobia, Nazism and racism create inequality and horror, this affects society as a whole and we therefore mean that the whole society must help to counteract these structures.

As we remember, we exist – about LGBTQ, racism and Nazism is a project and an exhibition where RFSL Newcomers Sjuhärad presents photo and text based on interviews and conversations with LGBTQ people and friends or close associates, who reflect around, are affected by and see homophobia, transphobia, racism and nazism in their everyday lives.

Bäckängsgymnasiet’s HALIB Pride has compiled a historical look back on how Nazism and the Holocaust treated LGBTQ people during World War II. Borås Kulturförvaltning has made forms for a version of the exhibition, Alingsås Kulturförvaltning has made forms for another version.

See our calendar for information on where the exhibition is right now.

Please, if you are interested in booking the exhibition! HERE is a pdf with info about rental.