Kalender vår 2020

VerksamhetRFSL

(For English, read below)
Kära medlemmar och vänner!
Tyvärr fungerar inte vår kalender just nu. Därför beskriver vi här vad som händer under våren 2020. Varmt välkomna!

De flesta träffar samlas utanför vår lokal på Magasinsgatan 1, förutom CheckPoint som är inomhus.

Kontakta oss om du har några frågor! info@sjuharad.rfsl.se

MAJ

5 maj: Newcomers. 16.00.

6 maj: Ungkafé. 17.00.

7 maj: Utomhusträning. 17.00

11 maj: Sporks! 17.30

12 maj: Newcomers. 16.00.

13 maj: CheckPoint. 18.00.

14 maj: Utomhusträning. 17.00

18 maj: Anhörigkafé. 18.00. (Föranmälan till tulay@sjuharad.rfsl.se)

19 maj: Newcomers. 16.00.

20 maj: Ungkafé. 17.00.

21 maj. Utomhusträning. 17.00

23 maj: Workshop: Det har hänt – nedslag i hbtqi-historien. Mölndals stadsmuseum. 12.00-16.00

26 maj: Newcomers. 16.00

27 maj: CheckPoint. 18.00

27 maj: Styrelsemöte med RFSL Sjuhärads styrelse 17.00 (digitalt)

28 maj: Transkafé. 18.00.

28 maj: Utomhusträning. 17.00

JUNI

2 juni: Newcomers. 16.00

3 juni: Ungkafé. 17.00

9 juni: Newcomers. 16.00

10 juni: CheckPoint. 18.00

16 juni: Newcomers. 16.00

17 juni: Ungkafé. 17.00

23 juni: Newcomers. 16.00

27 juni: Global Pride – digitalt 24 timmar.

Hela juni: pride-månad! På grund av covid19 är mycket inställt men passa på att regnbågsflagga, prata, läsa på, arrangera digitala manifestationer, ta hand om varandra lite extra.

:::::::::::::
Dear members and friends!
Unfortunately, our calendar is not working right now. Therefore, we describe here what happens in the spring of 2020. Warm welcome!

Most programs have the meeting point outside our house on Magasinsgatan 1, except CheckPoint, which is indoors.

Please contact us if you have any questions!

MAY

May 5: Newcomers. 16.00.

May 6: Youth café. 17.00.

May 7: Outdoor workout. 17.00

May 11: Sporks! 17.30

May 12: Newcomers. 16.00.

May 13: CheckPoint. 18.00.

May 14: Outdoor workout. 17.00

May 18: Relatives café. 18.00. (Register to tulay@sjuharad.rfsl.se)

May 19: Newcomers. 16.00.

May 20: Youth café. 17.00.

May 21: Outdoor workout. 17.00

May 23: Workshop: It happened – highlights from the lgbtqi-history. Mölndals stadsmuseum. 12.00-16.00

May 26: Newcomers. 16.00

May 27: CheckPoint. 18.00

May 28: Transkafe. 18.00

May 28: Outdoor workout. 17.00

JUNE

June 2: Newcomers. 16.00

June 3: Youth kafé. 17.00

June 9: Newcomers. 16.00

June 10: CheckPoint. 18.00

June 16: Newcomers. 16.00

June 17: Youth kafé. 17.00

June 23: Newcomers. 16.00

June 27: Global Pride – digital 24 hours.

All of June: pride month! Due to covid19 alot of pride festivals are cancelled, but take the opportunity to raise your rainbow flag, talk, read, arrange digital events, take care of each other a little extra.