Kalender 2020

VerksamhetRFSL

(For English, read below)
Kära medlemmar och vänner!
Tyvärr fungerar inte vår kalender just nu. Därför beskriver vi här vad som händer under våren 2020. Varmt välkomna!

De flesta träffar samlas utanför vår lokal på Magasinsgatan 1, förutom CheckPoint som är inomhus.

Kontakta oss om du har några frågor! info@sjuharad.rfsl.se

AUGUSTI

18 augusti: Newcomers. 16.00

24–29 augusti: Ulricehamn Pride.

25 augusti: Seniorträff 16.00 (Plats: Ulricehamn Pride)

27 augusti: Transcafé. 17.30

27 augusti: Newcomers i Ulricehamn. Workshop, samtal, träff med Ourstory.

29 augusti: Anhörigträff. 11.00. (Plats: Ulricehamn Pride)

SEPTEMBER

1 september: Newcomers. 16.00

2 september: Checkpoint 18.00-20.00

8 september: Newcomers. 16.00

9 september: Ungdomskafé 17.30

15 september: Newcomers. 16.00

16 september: Sporks 17.30

22 september: Newcomers. 16.00

23 september: Ungdomskafé 17.30

24 september: Transcafé. 17.30

29 september: Newcomers. 16.00

30 september: Checkpoint 18.00-20.00

:::::::::::::
Dear members and friends!
Unfortunately, our calendar is not working right now. Therefore, we describe here what happens in the spring of 2020. Warm welcome!

Most programs have the meeting point outside our house on Magasinsgatan 1, except CheckPoint, which is indoors.

Please contact us if you have any questions!

JULY

July 1: Youth kafé. 17.30

July 14: Newcomers. 16.00

July 15: Ungkafé. 17.30

July 16: Outdoor training with Vladimir.. 17.00

July 23: Outdoor training with Vladimir.. 17.00

July 28: Newcomers. 16.00

AUGUST

August 4: Newcomers. 16.00

August 6–8: Borås Pride.

Augusti 18: Newcomers. 16.00

August 24–29: Ulricehamn Pride.

Augusti 25: Seniorträff 16.00 (Plats: Ulricehamn Pride)

August 27: Transcafé. 18.00

Augusti 27: Newcomers in Ulricehamn. Workshop, talk, meeting with Ourstory.

Augusti 29: Relatives meeting 11.00. (Plats: Ulricehamn Pride