Kalender 2020

VerksamhetRFSL

(For English, read below)
Kära medlemmar och vänner!
Tyvärr fungerar inte vår kalender just nu. Därför beskriver vi här vad som händer under våren 2020. Varmt välkomna!

De flesta träffar samlas utanför vår lokal på Magasinsgatan 1, förutom CheckPoint som är inomhus.

Kontakta oss om du har några frågor! info@sjuharad.rfsl.se

JULI

1 juli: Ungkafé. 17.30.

8 juli: Styrelsemöte för RFSL Sjuhärad

9 juli: Sporks! 17.30

14 juli: Newcomers. 16.00

15 juli: Ungkafé. 17.30.

28 juli: Newcomers. 16.00


AUGUSTI

6 – 8 augusti: Borås Pride.

24 – 29 augusti: Ulricehamn Pride.

25 augusti: Seniorträff 16.00 (Plats: Ulricehamn Pride)

27 augusti: Transcafé. 18.00

29 augusti: Anhörigträff. 11.00. (Plats: Ulricehamn Pride):::::::::::::
Dear members and friends!
Unfortunately, our calendar is not working right now. Therefore, we describe here what happens in the spring of 2020. Warm welcome!

Most programs have the meeting point outside our house on Magasinsgatan 1, except CheckPoint, which is indoors.

Please contact us if you have any questions!

JULY

July 1: Youth kafé. 17.30

July 8: Board meeting for RFSL Sjuhärad

July 9: Sporks! 17.30

July 14: Newcomers. 16.00

July 15: Youth kafé. 17.30

July 28: Newcomers. 16.00


AUGUST

August 6 – 8: Borås Pride.

August 24 – 29: Ulricehamn Pride.

August 25: Seniorträff 16.00 (Plats: Ulricehamn Pride)

August 27: Trans café. 18.00

August 29: Relative´s group. 11.00. (Plats: Ulricehamn Pride)