Årsmöte

Om ossRFSL

Kära medlemmar! Varmt välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte den 11 mars 2023!

(For English: read below)

 

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte!
Lördagen den 11 mars 2023
Klockan 16:00
 
Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningshandlingar och framåtblickande planer. Vi ser fram emot att ha er med också under 2023 års verksamhet!
Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det på https://blimedlem.rfsl.se/)
 
Motioner (förslag till styrelsen och föreningens arbete) ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (11 februari).
Senast den 25 februari kommer alla handlingar finnas färdiga för er att ta del av. Ni hittar dem på denna sida.
Dagordningen för årsmötet hittar ni i våra stadgar: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. Och inklistrad nedan.
Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2023? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!

Vi håller årsmötet på plats i våra lokaler på Magasinsgatan 1 i Borås, men ger också möjlighet till att närvara digitalt för er som inte har möjlighet att komma fysiskt.

För att närvara:

  1. Anmäl dig till info@sjuharad.rfsl.se senast 6 mars, skriv namn och meddela allergier samt om du behöver använda trappklättrare
  2. Kom till Magasinsgatan 1 i Borås klockan 16.00, vår lokal ligger två trappor upp utan hiss. Ring 033-106970 om du inte hittar. Lokalerna håller öppet från 15.30
  3. Delta i årsmötet och stanna gärna kvar för att umgås på vår klubb Magasinet som börjar efter årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta och alkoholfri dryck under mötet.

Mötet kommer att hållas på svenska, men översättning till engelska kommer att ges vid behov. Anmäl detta till stina@sjuharad.rfsl.se

Handlingarna hittar ni genom att klicka på länkarna:

Verksamhetsberättelse RFSL Sjuhärad 2022

Association report RFSL Sjuhärad 2022

Verksamhetsplan RFSL Sjuhärad 2023

Association plan RFSL Sjuhärad 2023

Budget RFSL Sjuhärad 2023

Revisionsberättelse

Årsredovisning RFSL Sjuhärad (Libérté) 220101 221231

Vi har inte fått in några motioner eller propositioner inför årsmötet 2023.

Är du inte medlem än?
Bli det. För att rösta på årsmötet behöver du vara medlem i RFSL Sjuhärad.
Läs mer på denna länk: https://www.rfsl.se/engageradig/ eller kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se eller 033- 10 69 70 så hjälper vi till.

 

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?

Hör av dig till Johan och Annelie på valberedning@sjuharad.rfsl.se

Övriga frågor skickas till info@sjuharad.rfsl.se

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Daniel Karlsson, Natt Harper, Julie Isedor, Robert Standar, Charlie Howard, Helena Ahstedt, Anita Spjuth

DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare
6 Val av rösträknare
7 Fastställande av dagordningen
8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
13 Motioner
14 Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15 Val av kongressombud
16 Val av valberedning
17 Val av revisorer
18 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

********