Årsmöte

Om ossRFSL

RFSL Sjuhärads årsmöte 2020

RFSL Sjuhärad höll sitt årsmöte den 14 mars 2020

Under årsmötet bjöd vi på regelrätta föreningsaktualiteter, framåtblickande planer och smörgåstårta. Och fest. Tusen tack alla som kom! Och tack för det fantastiska engagemanget bland er medlemmar! Vi ser fram emot att ha er med också under 2020 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen förening.
(Är du inte medlem, bli det via denna LÄNK)

Alla handlingar skickades ut via mail och sociala medier, de finns också här:

Verksamhetsberättelse – 2019

Årsbokslut 2019

Verksamhetsplan – 2020

Budget RFSL Sjuhärad 2020

Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2020? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter till styrelse och kansli hittar du här: sjuharad.rfsl.se/kontakt

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse 2020
Ordförande: Stina Nilss
Kassör: Magnus Cramer
Ordinarie ledamöter:
Vladimir Medvedev
Rebekah Hellberg
Christian Haglund
Daniel Karlsson
Liv Karindotter
Mikaela Andersson
Bert Axelsson
Ersättare:
Jessie Neuman
Dexter Pettersson

Välkommen att kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se

Följ gärna eventet om årsmötet på fb, där publicerar vi uppdateringar.

VALBEREDNINGEN
I valberedningen för 2021 sitter Helena Ahlstedt, Johan Lindal och Annelie Johnson. Ni når dem på adressen: valberedning@sjuharad.rfsl.se

*******

RFSL Sjuhärad’s Annual Meeting 2020

RFSL Sjuhärad had our annual meeting on March 14, 2020

During the annual meeting, we invited you to regular association documents and information, forward-looking plans and the very traditional sandwich cake. And party. Thank you all for coming, and thank you for all the engagement you members show! We look forward to having you around also during 2020! Without members, no association. Welcome!
(If you are not a member, join us via this LINK)

All the documents were sent on email and social media You can read the documents here:

2019 – Association report (english version from page 18)

Financial annual report 2019 (in swedish)

2020 – Association plan (english version from page 8)

Budget RFSL Sjuhärad 2020 (in swedish)

Please contact us if you need help with translation.

Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2020? Please keep in touch! Contact information can be found here: sjuharad.rfsl.se/kontakt

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s Board 2020
President: Stina Nilss
Cashier: Magnus Cramer
Ordinary members:
Vladimir Medvedev
Rebekah Hellberg
Christian Haglund
Daniel Karlsson
Liv Karindotter
Mikaela Andersson
Bert Axelsson
Alternate board members:
Jessie Neuman
Dexter Pettersson

Please contact us at info@sjuharad.rfsl.se

NOMINATIONG COMMITTEE
The nominating committee to 2021 is Helena Ahlstedt, Johan Lindal och Annelie Johnson. You can contact them on: valberedning@sjuharad.rfsl.se