Tranemo Pride 18-26 maj 2019

PRIDERFSL

Tranemo Pride är en pridefestival som för första gången genomförs 18-26 maj 2019.
Med festivalen vill arrangörerna lyfta frågor kring mänskliga rättigheter och specifikt hbtqia-frågor tillsammans med lokala aktörer i främst orterna Dalstorp, Limmared, Tranemo och Uddebo.

Läs mer på eventet på fb.

Fokus för programmet är:
Idrott, industri, landsbygd och kultur

Skrolla ner för att se bilder för alla dagars program!

Tranemo kommun har många och starka idrottsföreningar och i samband med Tranemo Pride vill vi lyfta perspektiv kring specifikt fotboll men också idrott i stort och hur arbetet med rättighetsfrågor och hbtqia-frågor fungerar i föreningar och inom sporten i stort.

Med grund i den fackliga rörelsen har arbetet för lika rättigheter på arbetsplatser och inom industri arbetats med länge. Under Tranemo Pride vill vi lyfta det arbetet, hur har det sett ut? Hur ser det ut nu? Vilka normer finns och hur påverkar de arbetsmiljö, produktion och arbetsplatserna i stort?

Den urbana normen samspelar ofta med hetero- och cisnormer – detta vill vi belysa med hela Tranemo Pride men också i specifika programpunkter kring frågan. Vad innebär det att vara hbtqia på en mindre ort eller på landsbygd? Vilka berättelser finns och syns? Vilka normer råder och hur påverkar det människors val av plats?

Konst och kultur är en drivande del av hbtqia-rörelsen. Under Tranemo Pride sätter vi berättelserna i fokus genom utställningar, författarbesök och eget skapande.

Tranemo Pride 2019 arrangeras av, samarbetar kring och har stöd från:
RFSL Sjuhärad, SV Sjuhärad, ABF Sjuhärad, Tranemo Kommun, CheckPoint Sjuhärad, Dalstorp IF, Dalstorpskolan, Glasets hus, Gula Huset Uddebo, RFSL Newcomers Sjuhärad, SISU, Sjuhärad Text, Svenska Fotbollförbundet, Tranemo Bibliotek & bokbuss, Tranemo Gymnasieskola, Tranemo Kulturskola, Ungdomsmottagningen Tranemo + enskilda personer och aktivister, konstnärer och engagerade. Tack!