EveryBody´s Right! Klubb & After Work

VerksamhetRFSL

(For English, read below)

Nu kan du äntligen hänga i våra lokaler varje helg. Välkommen!

EveryBody´s Right! är RFSL Sjuhärads koncept som bjuder på after work varannan fredag och klubb varannan lördag.

Se schemat i vår kalender!

EveryBody´s Right! välkomnar alla medlemmar att ta del av bra livemusik, kluriga quiz, loppiskvällar, samtal, film och oändligt med kärlek och öppenhet.

After Work – schysst häng, bar, livemusik, quiz, med mera.
Varannan fredag med start den 15 februari 2019. Öppet cirka 17-20, se kalendern för mer info om teman, gäster och tider!

Klubb – schysst häng, dans, DJs, bar, livemusik, med mera.
Varannan lördag med start den 23 februari 2019. Öppet cirka 21-02, se kalendern för mer info om teman, gäster och tider!

Fri entré
18 år, eller i målsmans sällskap
Du måste vara medlem i RFSL för att komma
Är du inte medlem? Bli det! Här: https://www.rfsl.se/engageradig/

EveryBody´s Right! tillåter ingen homofobi, transfobi eller rasism och ska vara ett tryggt, roligt och intressant rum av, med och för RFSLs medlemmar: hbtqia-personer och vänner.

::::::::::::::::::::::::::::

Now you can hang out in our house every weekend. Welcome!

EveryBody’s Right! is RFSL Sjuhärad’s concept that invites you to after work every other Friday and club every other Saturday.

See the schedule in our calendar!

EveryBody’s Right! welcomes all members to enjoy great live music, clever quizzes, flea market evenings, conversations, movies and endless love and openness.

After Work – soft hang out, bar, live music, quiz, and more.
Every other Friday, starting February 15, 2019. Open around 17-20, see the calendar for more info about themes, guests and times!

Club – good hang out, dancing, DJs, bar, live music, and more.
Every other Saturday, starting February 23, 2019. Open about 21-02, see the calendar for more info on themes, guests and times!

Free entrance
18 years, or in a parent’s company
You must be a member of RFSL to come
Are you not a member? Be it! Here: https://www.rfsl.se/engageradig/

EveryBody’s Right! does not allow homophobia, transphobia or racism, and should be a safe, fun and interesting space for, with and for RFSL members: lgbtqia-persons and friends.