Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2019
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 23 mars 2019

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2019
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 23, 2019

Tulay Orre
Ledamot
Tulay@sjuharad.rfsl.se

Stina Nilss
Ordförande
Stina@sjuharad.rfsl.se

Rebekah Hellberg
Ledamot
Rebekah@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Johan Lindal
Ersättare
Johan@sjuharad.rfsl.se

Helena Ahlstedt
Vice ordförande
Helena@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Christian Haglund
Ledamot
Christian@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::

Valberedning, inför årsmöte 2020
Tyra Markebo, David Lindquist, Teddi Gelander (sammankallande)