Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2019
Här hittar du oss som är föreningens styrelse, valda av årsmötet 23 mars 2019

The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2019
Here you will find us who are the association’s board, elected by the annual meeting March 23, 2019

Stina Nilss
Ordförande
Stina@sjuharad.rfsl.se

Rebekah Hellberg
Ledamot
Rebekah@sjuharad.rfsl.se

Magnus Cramer
Kassör
Magnus@sjuharad.rfsl.se

Johan Lindal
Ersättare, ordinarie from 26 september 2019
Johan@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot
Daniel@sjuharad.rfsl.se

Christian Haglund
Ledamot
Christian@sjuharad.rfsl.se

Förändringar under året: 
Helena Ahlstedt – Vice ordförande. På eget initiativ avsagt sig sin plats i styrelsen, 26 september 2019
Tulay Orre – Ledamot. På eget initiativ avsagt sig sin plats i styrelsen, 5 oktober 2019
 
Vladimir Medvedev – Adjungerad i styrelsen från oktober 2019.
 
:::::::::::::::::::::::
 

Valberedning, inför årsmöte 2020
Tyra Markebo, David Lindquist, Teddi Gelander (sammankallande)