Styrelsen

Om ossRFSL

Styrelsen för RFSL Sjuhärad verksamhetsåret 2018 / The board for RFSL Sjuhärad during the year of 2018

 

 

 

 

Stina Nilss
tf Ordförande

Stina@sjuharad.rfsl.se

 

Magnus Cramer
Kassör

Magnus@sjuharad.rfsl.se

Daniel Karlsson
Ledamot

Daniel@sjuharad.rfsl.se

Helena Ahlstedt
tf Vice ordförande

Helena@sjuharad.rfsl.se

Johan Lindal
Ledamot

Johan@sjuharad.rfsl.se

::::::::::::::::

Avhoppade: Emila Larsdotter, Essa Burman

Adjungerade: Tulay Orre, Christian Halglund

Valberedning

Tyra Markebo (sammankallande)