Årsmöte

Om ossRFSL

Välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte 2019!

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte den 23 mars 2019 klockan 18:00.
Mötet hålls i RFSL Sjuhärads lokaler, Magasinsgatan 1 i Borås

Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningsaktualiteter, framåtblickande planer och fika. Vi ser fram emot att ha er med också under 2019 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det via denna LÄNK)

Motioner (förslag till styrelsen och föreningens arbete) skulle varit styrelsen tillhanda senast 23 februari. Ica motioner har kommit in. Inga propositioner kommer att hanteras på årsmötet.

Nu finns alla handlingar färdiga för er att ta del av, klicka på länkarna här nedan. Bilagor skickas på begäran:

Verksamhetsberättelse – 2018 – Association report

Verksamhetsplan – 2019 – Association plan

Dagordningen för årsmötet hittar ni i våra stadgar: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/stadgar/. Samt i kallelsen här: Kallelse RFSL Sjuhärad årsmöte

Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2019? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!

Missa inte heller att vi efter årsmötet öppnar för vår lördagsklubb: EveryBody’s Right! På scen hittas: HannaJolin + Tiffany & Louise

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson och Helena Ahlstedt

Välkommen att kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se

VALBEREDNINGEN
Sammankallande för valberedningen är Tyra Markebo. I gruppen finns även Mirette McGauran, Ash Sibthorp och Johanna Grimm. Kontakta dem på: valberedning.rfsl.sjuharad@gmail.com
Formuläret som du använder för att nominera (senast 7 februari) finns på denna LÄNK.

*******
Welcome to RFSL Sjuhärad’s annual meeting!

RFSL Sjuhärad has our annual meeting on March 23 2018 at 18:00.
The meeting will be held in RFSL Sjuhärad’s house, Magasinsgatan 1 in Borås

During the annual meeting, we offer regular annual meeting decicions and information, forward looking plans and “fika”/snacks and refreshments. We look forward to have you within the organization also in 2019!
Without members, no organisation. Warmly welcome!

The meeting will be held in swedish, please contact stina@sjuharad.rfsl.se two weeks before the meeting if you want translation!

Motions (sugestions to the board and the organisation) should be sent to us before February 23, no motions have received. No propositions from the borad will be handled during the meeting.

All the documents that will be handled during the meeting are now ready, please click the links below:

Verksamhetsberättelse – 2018 – Association report

Verksamhetsplan – 2019 – Association plan(1)

The agenda for the meeting is to be found here: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/stadgar/. And here: Kallelse RFSL Sjuhärad årsmöte

Please contact us for more info and if you have any questions!

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson och Helena Ahlstedt

Welcome to contact us at info@sjuharad.rfsl.se

THE NOMINATING GROUP
Responsible for the nominating group is Tyra Markebo. In the group we also find Mirette McGauran, Ash Sibthorp and Johanna Grimm. Contact them at: valberedning.rfsl.sjuharad@gmail.com

The form you use to nominate (before February 7) is to be found on this LINK.
Please contact the nominating group if you need help with translation!