Årsmöte

Om ossRFSL

RFSL Sjuhärads årsmöte 2019

RFSL Sjuhärad höll sitt årsmöte den 23 mars 2019 klockan 18:00.
Mötet hölls i RFSL Sjuhärads lokaler, Magasinsgatan 1 i Borås

Under årsmötet bjöd vi på regelrätta föreningsaktualiteter, framåtblickande planer och smörgåstårta. Vi ser fram emot att ha er med också under 2019 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen förening. Nu fortsätter vi!
(Är du inte medlem, bli det via denna LÄNK)

Nu finns protokollet från årsmötet och alla handlingar färdiga för er att ta del av, klicka på länkarna här nedan. Bilagor, bokslut och budget skickas på begäran. Signerat protokoll finns på RFSL Sjuhärads kontor (inväntar slutlig justering):

Årsmötesprotokoll RFSL Sjuhärad 2019

Verksamhetsberättelse – 2018 – Association report

Verksamhetsplan – 2019 – Association plan

Dagordningen för årsmötet hittas i våra stadgar: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/stadgar/. Samt i kallelsen här: Kallelse RFSL Sjuhärad årsmöte

Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2019? Hör gärna av er! Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/styrelsen/

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson, Tulay Orre, Christian Haglund, Rebekah Hellberg och Helena Ahlstedt

Välkommen att kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se

VALBEREDNINGEN
Sammankallande för valberedningen var Tyra Markebo. I gruppen fanns även Mirette McGauran, Ash Sibthorp och Johanna Grimm.
För valberedningen inför årsmötet 2020 valdes Tyra Markebo, Teddi Gelander och David Lindqvist

*******

RFSL Sjuhärad’s Annual Meeting 2019

RFSL Sjuhärad held its annual meeting on March 23, 2019 at 18:00.
The meeting was held at RFSL Sjuhärad’s premises, Magasinsgatan 1 in Borås

During the annual meeting, we invited regular association events, forward-looking plans and the very traditional sandwich cake. We look forward to having you around also during 2019! Without members, no association. Now we continue!
(If you are not a member, join this LINK)

Now the protocol from the annual meeting is available and all the documents ready for you to take part of, click on the links below. Attachments, financial statements and budget are sent on request. Signed protocol is available at RFSL Sjuhärad’s office (awaiting final adjustment):

Årsmötesprotokoll RFSL Sjuhärad 2019

Verksamhetsberättelse – 2018 – Association report

Verksamhetsplan – 2019 – Association plan

The agenda for the annual meeting can be found in our statutes: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/stadgar/. As well as in the notice here: Kallelse RFSL Sjuhärad årsmöte

Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2019? Please keep in touch! Contact information for the board can be found here: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/styrelsen/

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s Board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson, Tulay Orre, Christian Haglund, Rebekah Hellberg and Helena Ahlstedt

Please contact us at info@sjuharad.rfsl.se

 

NOMINATIONG COMMITTEE
The nominating committee to 2019 was Tyra Markebo. The group also included Mirette McGauran, Ash Sibthorp and Johanna Grimm.
For the Nomination Committee to the annual meeting in 2020, Tyra Markebo, Teddi Gelander and David Lindqvist were elected