Årsmöte

Om ossRFSL

RFSL Sjuhärads årsmöte 2020

RFSL Sjuhärad håller sitt årsmöte den 14 mars 2020 klockan 16:00.
Mötet hålls i RFSL Sjuhärads lokaler, Magasinsgatan 1 i Borås

Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningsaktualiteter, framåtblickande planer och smörgåstårta. Vi ser fram emot att ha er med också under 2020 års verksamhet! Utan medlemmar, ingen förening. Välkomna!
(Är du inte medlem, bli det via denna LÄNK)

Fram till den 1 februari kan du nominera personer som du vill ska sitta i styrelsen 2020. Du nominerar via denna LÄNK

Alla handlingar kommer att finnas färdiga för er att ta del av senast den 29 februari – på denna sida, facebook och de som vi har mailadresser får det också på mail.

Dagordningen för årsmötet hittas i våra stadgar: http://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. Samt i kallelsen här: Kallelse – årsmöte 2020

Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2020? Hör gärna av dig! Kontaktuppgifter till styrelse och kansli hittar du här: sjuharad.rfsl.se/kontakt

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson, Christian Haglund och Rebekah Hellberg

Välkommen att kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se

Följ gärna eventet om årsmötet på fb, där publicerar vi uppdateringar.

VALBEREDNINGEN
I valberedningen sitter Teddi Gelander, Tyra Markebo och David Lindqvist. Ni når dem på adressen: valberedning.rfsl.sjuharad@gmail.com

Eventet med mer information om att nominera till styrelsen finns HÄR.

*******

RFSL Sjuhärad’s Annual Meeting 2020

RFSL Sjuhärad will have its annual meeting on March 14, 2020 at 16:00 (4pm).
The meeting will be at RFSL Sjuhärad’s house, Magasinsgatan 1 in Borås

During the annual meeting, we invited regular association events, forward-looking plans and the very traditional sandwich cake. We look forward to having you around also during 2020! Without members, no association. Welcome!
(If you are not a member, join us via this LINK)

Until February 1 you can nominate persons you want to see in the board. Please click this LINK to fill the form. Contact valberedning.rfsl.sjuharad@gmail.com if you need help with translation.

All the documents will be ready for you to take part of at the latest February 29, at this page as well as on facebook. If we have your email adress then you will also get it by mail.

The agenda for the annual meeting can be found in our statutes: http://sjuharad.rfsl.se/om-oss/stadgar/. As well as in the notice here: Notice – annual meeting 2020

Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2020? Please keep in touch! Contact information can be found here: sjuharad.rfsl.se/kontakt

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s Board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Johan Lindal, Daniel Karlsson, Tulay Orre, Christian Haglund and Rebekah Hellberg

Please contact us at info@sjuharad.rfsl.se

On the event on fb you can see more updates and information.

NOMINATIONG COMMITTEE
The nominating committee to 2020 is Tyra Markebo Tyra Markebo, Teddi Gelander and David Lindqvist. Contact them on valberedning.rfsl.sjuharad@gmail.com

The event including more information about how to nominate is on fb, click HERE.